GroGreen Lawn Sand Gräs- & Mossmedel

GroGreen Lawn Sand Gräs- & Mossmedel 4-0-0 + 8 % Fe

GroGreen Lawn Sand Gräs- & Mossmedel
Friskare gräs utan mossa
Inkl. tång för friskare gräs med bättre tillväxt

GroGreen Lawn Sand Gräs- & Mossmedel är en mineralisk NP-gödsel, specialutvecklad för att stärka gräsytor och förhindra mossbildning. GroGreen Lawn Sand Gräs- & Mossmedel ger helt enkelt en friskare gräsmatta utan mossa. Granulatet innehåller en rad växtnäringsämnen som samverkar för att förbättra gräset. Bland annat bidrar kväve (N) till att förbättra tillväxten och ge gräset en mörkgrön färg. Svavel (S) tar bort mossa från gräsmattan. Mossan svartnar och försvinner efter en tid.

Produkten innehåller även tång, vilket stimulerar celldelningen och rotbildningen samt förbättrar gräsets tillväxt och hälsa.

GroGreen Lawn Sand Gräs- & Mossmedel kommer från Storbritannien, där produkten traditionellt används överallt på fotbolls- och golfbanor samt på privata gräsmattor och i parker för att motverka mossbildningen på våren.

Användning:

1-2 gånger från mars till september. Appliceras i torrt väder. Ska eftervattnas eller appliceras vid utsikt till regn, men inte om det finns risk för frost.

Använd handskar vid hantering av produkten!

OBS!

Se till att gödseln inte hamnar på plattor, stenar eller liknande, eftersom dessa kan missfärgas av det järn som gödseln innehåller.

Dosering:

4 kg/100 m2
10 kg räcker till 250 m2

Beställningsnr:

30640 (10 kg)