GroGreen Pond Relief reducerar trådalger

GroGreen® Pond Relief

GroGreen Pond Relief – biologiskt borttagningsmedel för trådalger

GroGreen Pond Relief* är ett snabbverkande och naturligt mikrobiologiskt medel för effektiv bekämpning av trådalger i sjöar, fiskdammar och dammar med liten vattengenomströmning. Trådalger utgör ett problem i många näringsrika sjöar, och omfattande förekomst kan leda till dåliga syreförhållanden och utkonkurrering av det gynnsamma växtlivet i sjön. Dåliga syreförhållanden kan leda till fiskdöd, besvärande lukt och ökade utsläpp av näring från bottnen. Försök i Danmark bekräftar att förekomsten av trådalger minskar med upp till 75 % vid användning av Pond Relief samtidigt som vattnet syresätts.

Används för biologisk bekämpning av trådalger. Reducerar innehållet av tillgängliga näringsämnen. För förebyggande underhåll av vattenmiljöer. Till sjöar, dammar, vattenhinder och bevattningstankar.

Pond Relief tillsätts när algernas tillväxtsäsong startar under tidig vår (från april). Därefter tillsätts produkten löpande under hela växtsäsongen, oftast fram till slutet av september, beroende på väderförhållandena. Produktens effektivitet är störst vid vattentemperaturer över 13º C. Rekommenderat pH-värde i vattnet: mellan 5,5 och 8,5.

Beställningsnr:

33121 (Hink 25 påsar à 450 g), 30121 (Kartong 20 påsar à 200 g)

Download:

Produktdatablad (pdf)
Produktdatablad (pdf)
Produktdatenblatt (pdf)
Product Guide (pdf)

Sikkerhedsdatablad (pdf)
Säkerhetsdatablad (pdf)

Produktbild (jpg)

* Pond Relief såldes tidigare under namnet Lake Relief.

Dosering:
Vattendjup: Användning: Frekvens: Dosering:
Mindre än 1 meter Första appliceringen 300 g/100 m2 yta
Underhåll Var 30:e- 60:e dag 120 g/100 m2 yta
Mer än 1 meter Första appliceringen Var 30:e dag 500 g/100 m2 yta
Underhåll Var 30:e- 60:e dag 200 g/100 m2 yta