TourTurf® FDC Autumn + R Factor
Växthärdande medel för alla grästyper. TourTurf FDC + R Factor är ett effektivt och förebyggande växthärdande medel för användning under perioder med risk för sjukdomsangrepp. Garanterat innehåll 6 % Fe …

TourTurf® FDC Autumn + R Factor

TourTurf® Infill + R Factor
Järn och fosfit i unik kombination. TourTurf Infill + R Factor har en dubbelverkande funktion som innebär att järn och fosfit (kallat järnfosfit) får en synergieffekt på gräset. Garanterat innehåll 14,3 % kväve (N) i form av urea, 3,1 % fosfor (P), 4,6 % järn (Fe) och 4,2 % svavel (S) samt 5 % zink-magnesium-biostimulans …

TourTurf® Infill + R Factor

TourTurf® High PK
TourTurf High PK 0-7-11 är ett fosfortillskott baserat på kaliumfosfit, och utvecklat speciellt för turfgräs. Både kalium och fosfor ingår i en lättillgänglig och helt vattenlöslig form, vilket säkerställer att gräset tar upp både P och K snabbt, i synnerhet under perioder av hög stress. …

TourTurf® High PK 0-7-11

TourTurf® Defend
TourTurf® Defend Universal Garlic Biostimulant är ett 100 % organiskt plantstärkande medel till gräs, träd och buskar primärt framställt av plant extrakt (essentielle plantoljor). Produkten är flytande och skall blandas i vatten och läggas ut med markspruta …

TourTurf® Defend

TourTurf® Bio Concentrate + R Factor
Högkoncentrerad Biostimulans. TourTurf Bio Concentrate kombinerar fyra biostimulanter i en enda högkoncentrerad blandning, nämligen humussyror, aminosyror, tång, zink och magnesium. Produkten är utformad för att stärka rotbildning, etablering och tillväxt. Förbättrar mycket sandhaltiga greeners förmåga att hålla kvar näringsämnen i rotzonen …

TourTurf® Bio Concentrate + R Factor

TourTurf® Wakame Seaweed Concentrate
TourTurf Wakame Seaweed + Plant Growth Regulators (PGR) – Tångextrakt med koncentrerat näringsinnehåll från Nya Zeeland. TourTurf Wakame Seaweed Concentrate är ett av de mest effektiva och ekologiskt försvarbara flytande växtnäringsmedlen i världen. Det har en direkt stimulerande verkan på växter, i synnerhet under tidig tillväxt och under perioder med stress, förorsakad av torka, värme, skadedjur, sjukdom eller frost…

TourTurf® Wakame Seaweed Concentrate

TourTurf® StandUp & Poa Buster + 6 % Si + 12,5 % K
Snabbare greener samt minskning av vitgröe. TourTurf StandUp & Poa Buster är en blandning av 6 % kisel, 12,5 % kalium samt humussyra som aktiva ingredienser. StandUp är en specialprodukt för skötsel av greener, för användning i synnerhet i samband med turneringar. Kisel härdar gräsets blad. Gräset blir, enkelt uttryckt, så styvt att det står rätt upp …

TourTurf® StandUp & Poa Buster + 6 % Si + 12,5 % K