Black Earth Humic Mini Granule
Black Earth Humic Mini Granule är ett gödselförstärkande och biostimulerande jordförbättringsmedel. De aktiva ingredienserna i denna produkt är humus- och fulvosyror. Materialet utvinns ur humalit (leonardit), som förekommer naturligt i de sub-bituminösa kolfälten i Alberta, Kanada. Humalit är ett mjukt, brunt, kolliknande material som har många likheter med leonardit…

Black Earth Humic Mini Granule

TourTurf® FDC Iron Granules 2-0-8 + 8,7 % Fe
Ett speciellt NK-höstgödselmedel i mikrogranulatform. Det används för maximal vinterhärdning samt bättre färg och sjukdomsresistens. Innehåller det naturliga järnmineralet järnpyrit, som ger färg åt gräset i upp till tre månader. Basen i medlet är leonardit (humussyror). Innehåller 2 % organiskt bundet kväve, 8,3 % kalium, 8,7 % järn samt kitin, mikronäringsämnen …

TourTurf® FDC Iron Granules 2-0-8 + 8,7 % Fe

TourTurf® TAG Turf Amenity Granules
TourTurf TAG är ett 100 % organiskt jordförbättringsmedel och gödsel som forbätrar gräsets yta och därmed bidrar till bra forgreener, tees och arenor. Innehåller magnesium och vätmedel som dels gör jordytan bättrer, dels ger en grön färg snabbare. Produkten används vår och höst och under fuktiga perioder …

TourTurf® TAG Turf Amenity Granules

TourTurf® Lawn Sand Granules
TourTurf Lawn Sand Granules – gödselmedel med tång, för alla typer av gräs. NP-gödsel för alla typer av gräs på gräsmattor, fotbollsplaner och golfbanor. Lämpar sig särskilt väl för användning på gräsytor med mycket mossa…

TourTurf® Lawn Sand Granules