TourTurf Lawn Sand Granules - NP-gödselmedel med tång, för alla typer av gräs

TourTurf® Lawn Sand Granules 4-0,6-0 + 8 % Fe


OBS! Se till att gödningen inte hamnar på plattor, stenar och liknande, eftersom dessa kommer att missfärgas på grund av gödningens innehåll av järn.

Gödselmedel med tång, för alla typer av gräs – Mini Granular

NP-gödsel för alla typer av gräs på gräsmattor, fotbollsplaner och golfbanor – nu med tång.

Lämpar sig särskilt väl för användning på gräsytor med mycket mossa, för att hämma eller förhindra ytterligare mossväxt. Används traditionellt på så kallade linksbanor.

Användning: Mars-september. Appliceras i torrt väder. Ska eftervattnas eller appliceras vid utsikt till regn. Appliceras inte vid risk för frost.

Dosering:

3-5 kg per 100 m2. 300-500 kg per ha

Beställningsnr:

8781SK (20 kg)