TourTurf® MicroPlex + LPT
TourTurf MicroPlex + LPT innehåller specifika och chelaterade mikronäringsämnen som främjar en naturlig och sund växt. TourTurf MicroPlex + LPT används till underhåll och för att återställa ett näringsunderskott. LPT (Leaf Penetrant Technology) säkerställer full kontroll över upptagningen i gräsplantan. De essentiella växtoljorna främjar en god hälsa för gräs på alla sportytor…

TourTurf® MicroPlex + LPT

TourTurf® GreenPlex + LPT 0-0-4 +5 % FE + 2 % S
Ger järnkrävande plantor och gräs en vacker färg. TourTurf® GreenPlex + LPT är ett Kali koncentrat och chelat med 5 % järn, 2 % svavel och mikronäring i en lättlöslig form samt med ett avspänningsmedel. Järn är normalt svårupptagligt för plantor och gräs och Rt-talet skall vara optimalt för att upptaget skall vara bäst möjligt. Chelateringen säkrar att det inte sker en anhopning av skadliga ämnen i växten. GreenPlex har en hög chelateringsgrad och förblir chelaterat tills det blir upptaget eller nedbrutet. Svavel påverkar positivt plantans och gräsets färg och vitalitet. Svavel skyddar förebyggande mot svampangrepp…

TourTurf® GreenPlex + LPT 0-0-4 +5 % FE + 2 % S

TourTurf® ManPlex + 8,5 % Mn
Kelaterat Mangankoncentrat med avspänningsmedel. TourTurf ManPlex är fullt kelaterat med 8,5 % mangan. Mangan är ett essentiellt näringsämne. Alla växter behöver mangan för tillväxt och reproduktion. Mangan är särskilt betydelsefullt för gräset, och ingår som ett viktigt element i fotosyntesen. Mangan är också en cofaktor för 35 enzymer som är av betydelse för växtens biokemiska processer …

TourTurf® ManPlex + 8,5 % Mn

TourTurf® Calcium + 8 % Ca och aminosyror
För förebyggande av vissa svampsjukdomar. TourTurf Calcium med 8 % kalcium avhjälper kalciumbrist snabbt och effektivt tack vare en blandning av aminosyror som verkar kelaterande och säkerställer snabb upptagning i växten, oavsett pH-nivå. TourTurf Calcium stärker cellväggarna betydligt …

TourTurf® Calcium + 8 % Ca och aminosyror

TourTurf® High K 0-0-20 och aminosyror
Mot kaliumbrist. TourTurf High K 0-0-20 med 20 % kalium kan bidra till bättre metabolism i gräset. Kaliumkällan är 100 % organisk. TourTurf High K är framställt av vinass, som är en biprodukt av sockerproduktion. Ett idealiskt komplement till vanliga gödselprogram. Används vid brist på kalium …

TourTurf® High K 0-0-20 och aminosyror

TourTurf® MagPlex Magnesium med 6 % Mg och aminosyror
Mot magnesiumbrist. Ett komplex med 6 % magnesium. Det förmedlar lättillgängligt magnesium för snabb upptagning­ i skott och blad. Magnesium är ett makronäringsämne som har stor betydelse för många av växtens processer, och det är en viktig del i klorofyllmolekylen. Bristsymptomen omfattar en gul till körsbärsröd missfärgning av bladkanten …

TourTurf® MagPlex Magnesium med 6 % Mg och aminosyror