Samspela med miljön
– Sunt förnuft, idag och i framtiden!

Vår hemsida är ett verktyg för dig som arbetar med skötsel av bl.a golfbanor, stadions, parker och trädgårdsanläggningar. Här kan du hitta massor av inspiration och få en snabb överblick av våra produkter, användningsområden, dosering samt information om våra samarbetspartners.

Vi erbjuder lösningar inom två områden:

Vi lovar att man som kund hos Ecoturf lätt kan starta med pesticidfri skötsel av fotbollsplaner, golfbanor (Pitchcare) och trädgårdsanläggningar. På www.ecoturf.se finns utförliga datablad, säkerhetsdatablad, teknisk support, demofilmer m.m..

Vi ska förebygga istället för att bota!

Klimatförändringar, miljöhänsyn, restriktioner i fråga om användning av vatten, gödsel och pesticider har kommit för att stanna. Det gäller att tänka i nya banor för att få bästa tänkbara kvalitet – till rimlig kostnad.

Vi hjälper dig att nå dina mål, oavsett vilka utmaningar du står inför!

I fråga om dokumenterad miljövänlig skötsel är vi specialister. Med mer än 12 års erfarenhet av praktiskt arbete inom området har vi i dag en solid kunskap om många olika typer av banor.

Miljön är mycket viktig för oss. Vårt fokus är hållbarhet, det gäller att förebygga snarare än att bota. Det är utgångspunkten för vårt arbete och strategier för grönytor.

Produktområden:

Produktområden, RETAIL:

Vi hjälper dig med allt från identifiering av växtsjukdomar och jordprover till banbesök och detaljerade skötselplaner. Ska gräset vara ”grönt”, så hjälper vi också gärna till.

En viktig målsättning för oss är att kunna leverera snabbt och alltid ha ett välfyllt lager. När du väljer oss som leverantör kan du förvänta dig god service och ett stort engagemang. Alla Tour Turf-produkter är testade för blandbarhet. (Se Tank Mix Guiden).

Har du frågor och ideer eller vill du bara prata en stund…? Kontakta oss, vi är alltid tillgängliga!

Med vänlig hälsning

Carsten Marker, CEO
Ecoturf AB