Vi skall förebygga snarare än att bota!

När det gäller dokumenterad miljövänlig skötsel och pitchcare är Ecoturf AB specialister. Med mer än 12 års erfarenhet av praktiskt arbete inom området har vi idag en solid kunskap om många olika typer av banor.

Miljön är mycket viktig för oss. Vår fokus är hållbarhet, det gäller att förebygga snarare än att bota. Det är utgångspunkten för vårt arbete och strategier för skötsel av grönytor.

Produktområden

Vi hjälper dig med allt från identifiering av växtsjukdomar och jordprover till banbesök och detaljerade skötselplaner.

Har du frågor eller önskar mer information?
Tlf. +46 8 410 40 972
E-Mail: info@ecoturf.se