Optimera banans kvalitet

Med fakta i handen får du kvalitet hela säsongen

Ecoturf AB kan i nära samarbete med oberoende experter, laboratorier, etc. erbjuda ett brett spektrum av analyser och banbesök som kan bidra till att optimera bankvaliteten. Med fakta i handen och med hjälp av grundläggande analyser tar vi fram detaljerade skötselplaner för banans alla områden.

Vi använder också vårt eget planeringsverktyg, så att kunden vet precis hur mycket som tillförs av gödning, skötselprodukter m.m. Med analyser, förslag till skötselplan och produktsammansättning har man det bästa utgångsläget för att hitta en lösning som ger banan och spelarna optimal spelglädje och kvalitet säsongen igenom.

Jordmånsprover:

 • Bestämning av innehållet av makronäringsämnen i jorden, t.ex. kalium, fosfor kalcium och magnesium.
 • Ledningsförmåga och pH-värde.
 • Bestämning av innehållet av spårämnen som bor, koppar och mangan.
 • Test av sand/jord med avseende på vattenavvisning.

Testning av vatten, gräs och rötter:

 • Total vattenanalys för att bedöma vattnets lämplighet för bevattning.
 • Identifiering av grästyper och sammansättning.
 • Bedömning av gräsrötter och rothår.
 • Analys av blad från gräsklipp.
 • Bedömning och analys av filtskikt på greener.

Skadedjur, ogräs och sjukdomar:

 • Identifiering av patogena svampar.
 • Identifiering av skadeinsekter.
 • Identifiering av mossa, alger och lavar.
 • Identifiering av nematoder.
 • Identifiering av ogräs.

Banbesök och rådgivning mot bakgrund av ovannämda analyser:

 • Heldagsbesök på banan och utarbetande av rapport med 12 månaders skötselplan.
 • Halvdagsbesök på banan och utarbetande av rapport med 6 månaders skötselplan.
 • Rådgivning om gödselval och skötselplaner utifrån analyser.
 • Rådgivning om pesticider och användning av dem.
 • Rådgivning om användning av vätmedel och program.
 • Rådgivning om användning av herbicider, utifrån analyser.
 • Utarbetande av Integrated Pest Management-program.
 • Utarbetande av skötselplaner utan banbesök, men utifrån analyser.

Mer information

Kontakta oss på tel: (0)841 04 09 72 eller info@ecoturf.se för att få mer info om analyser skötselplaner m.m. som optimerar banans kvalitet.