Biologisk vattenvård ger klart vatten i sjöar och dammar

Våra biologiska vattenvårdsprodukter är baserade på mikrobiologi och helt naturliga. De är mycket effektiva – och kan användas både för behandling och förebyggande underhåll, när t.ex. fintrådiga alger, blågröna alger och svävande alger måste bekämpas … eller för att hålla botten ren från smuts och slam.

Använd våra biologiska vattenvårdsprodukter för en naturlig och hälsosam ekologisk balans i vattnet.

GroGreen® Pond Relief
GroGreen Pond Relief* är ett snabbverkande och naturligt mikrobiologiskt medel för effektiv bekämpning av trådalger i sjöar, fiskdammar och dammar med liten vattengenomströmning. Trådalger utgör ett problem i många näringsrika sjöar, och omfattande förekomst kan leda till dåliga syreförhållanden och utkonkurrering av det gynnsamma växtlivet i sjön. Dåliga syreförhållanden kan leda till fiskdöd, besvärande lukt och ökade utsläpp av näring från bottnen. Försök i Danmark bekräftar att …

GroGreen® Pond Relief