Osmo Pro Bio Activo - 100 % organisk flytande gödsel, godkänd för ekologiskt lantbruk

Osmo® ProGreen Bio Activo 3-0-5 + 10 % Seaweed

Amino Acid Based Low N Fertilizer – 100 % organisk flytande gödsel, godkänd för ekologiskt lantbruk

Osmo® ProGreen Bio Activo 3-0-5 är ett flytande gödningsmedel baserat på lättillgängliga aminosyror, som är de grundläggande byggstenarna i högmolekylära peptider och proteiner. Fria aminosyror kan tas upp genom både rötter och blad. Vid användning av Osmo® ProGreen Bio Activo 3-0-5 ökar rothårstillväxten signifikant, miljöpåverkan blir mindre, och man får friskare och starkare växter.

Osmo® ProGreen Bio Activo 3-0-5 är en mörk, vattenlöslig gödselprodukt.

Användning:

10 till 20 liter späds ut i 600 till 1 000 liter vatten per ha.

  • Skaka produkten väl före användning. Densitet 1,2.

Levereras i 1000 l-cubitainer, 200 l-tunnor och 20 l-flaskor.

Innehåll:

  • 3 % organiskt kväve (N) framställt av aminosyror och vinass
  • 5 % kalium (K) från flytande sockerbetsvinass
  • 10 % tångextrakt

OBS!

Den utspädda produkten ska användas inom 24 timmar och kan inte sparas. Den innehåller nämligen inget konserveringsmedel, och bryts därför ned.

Bestillingsnr.:

32022/20 (20 l-flaskor)
32022/200 (200 l-tunnor)
32022/1000 (1 000 l-cubitainer)