TourTurf Liquid Feed Special (FS) NK 7-0-9
En flytande NK-gödsel för alla gräsytor på golfbanor och fotbollsplaner. TourTurf FS är en gödselserie som ger balanserad tillväxt, vitalt gräs samt pH-reglerad sprutvätska. Gödseln kan användas på alla gräsytor under hela växtsäsongen. Användaren kan efter eget önskemål tillsätta exempelvis tång, humussyra och aminosyror. Om TourTurf Liquid Feed Special (FS) kombineras med TourTurf (FS) Liquid Mikro Pack får man ett reglerat pH, samtidigt som upptagningen av samtliga näringsämnen…

TourTurf Liquid Feed Special (FS) NK 7-0-9

TourTurf Liquid Feed Special (FS) NK 11-0-6
En flytande NK-gödsel för alla gräsytor på golfbanor och fotbollsplaner. Gödseln kan användas på alla gräsytor under hela växtsäsongen. Användaren kan efter eget önskemål tillsätta exempelvis tång, humussyra och aminosyror. Om TourTurf Liquid Feed Special (FS) kombineras med TourTurf (FS) Liquid Mikro Pack får man ett reglerat pH, samtidigt som upptagningen av samtliga näringsämnen optimeras, oavsett typ av växtskikt…

TourTurf Liquid Feed Special (FS) NK 11-0-6

TourTurf Liquid Green Turf (FS) NPK 10-1-9
En flytande NPK-gödsel, utvecklad för alla gräsytor på golfbanor och fotbollsplaner. Med TourTurf® Liquid Green Turf (FS) 10-1-9 får man ett gödselmedel med NK-förhållandet 1:0,9. Detta är optimalt för områden som gödslas enligt principen ”behovsbaserad gödning”…

TourTurf Liquid Green Turf (FS) NPK 10-1-9

TourTurf Liquid Mangan (FS) Mn 12,5 %
Ett flytande mangan som lämpar sig utmärkt för sandbaserade växtskikt. Sandjord har extra stort behov av extra tillförsel av mangan, dels för att manganbrist ska förebyggas, dels för att kulturgräsen ska vara motståndskraftiga mot rotdödare eller Take-all patch. TourTurf Liquid Mangan (FS) Mn 12,5% tillför mangan direkt till växten, eftersom produkten tas upp genom bladen…

TourTurf Liquid Mangan (FS)

TourTurf Liquid Mikro Pack (FS) 2-0-0 + Mikro
Flytande mikronäringsämnen för alla gräsytor på golfbanor och fotbollsplaner. Ger användaren en bra gödselkombination för kontrollerad tillväxt, växthälsa och färg. Om TourTurf (FS) Liquid Mikro Pack kombineras med TourTurf Liquid Feed Special (FS) får man ett reglerat pH, samtidigt som upptagningen av samtliga näringsämnen optimeras, oavsett typ av växtskikt…

TourTurf Liquid Mikro Pack (FS)