TourTurf Liquid Feed Special (FS) NK 7-0-9

TourTurf Liquid Feed Special (FS) NK 7-0-9

TourTurf Flexible Solution (FS) – Liquid Feed Special (FS) NK 7-0-9

TourTurf Liquid Feed Special (FS) NK 7-0-9 är en flytande NK-gödsel för alla gräsytor på golfbanor och fotbollsplaner. Appliceras med markspruta. Produkten är urea-baserad. Gödseln ska blandas ut i vatten i förhållandet 1:1, eller i vattenmängd enligt eget önskemål. Vi rekommenderar att man använder stordroppsmunstycke.

TourTurf FS är en gödselserie som ger balanserad tillväxt, vitalt gräs samt pH-reglerad sprutvätska. Användningen av produkterna säkerställer optimal tillförsel och upptagning av makro- och mikronäringsämnen, liksom spårämnen. En ekonomisk lösning som garanterar ett optimalt utnyttjande av de tillförda näringsämnena utan spill till omgivande miljö.

Gödseln kan användas på alla gräsytor under hela växtsäsongen. Användaren kan efter eget önskemål tillsätta exempelvis tång, humussyra och aminosyror. Gör dock alltid ett test i en hink för att säkerställa att produkterna är kompatibla.

Om TourTurf Liquid Feed Special (FS) kombineras med TourTurf (FS) Liquid Mikro Pack får man ett reglerat pH, samtidigt som upptagningen av samtliga näringsämnen optimeras, oavsett typ av växtskikt.

Munstycke:

Stordroppsmunstycke.

Dosering:

Maximal dosering 200 liter/ha.
Gödseln blandas ut i vatten i förhållandet 1:1,
eller i vattenmängd efter eget val.

Beställningsnr:

50700/1000 (1.000 l palltank).