TourTurf Liquid Green Turf (FS) NPK 10-1-9

TourTurf Liquid Green Turf (FS) NPK 10-1-9

TourTurf Flexible Solution (FS) – Liquid Green Turf (FS) NPK 10-1-9

TourTurf Liquid Green Turf (FS) NPK 10-1-9 är en flytande NPK-gödsel, utvecklad för alla gräsytor på golfbanor och fotbollsplaner. Gödseln ska blandas ut i vatten i förhållandet 1:1 eller i vattenmängd enligt eget önskemål. Vi rekommenderar att man använder stordroppsmunstycke.

Gödseln kan användas på alla gräsytor under hela växtsäsongen. Användaren kan efter eget önskemål tillsätta exempelvis tång, humussyra och aminosyror. Gör dock alltid ett test i en hink för att säkerställa att produkterna är kompatibla.

Med TourTurf® Liquid Green Turf (FS) 10-1-9 får man ett gödselmedel med NK-förhållandet 1:0,9. Detta är optimalt för områden som gödslas enligt principen ”behovsbaserad gödning”.

Om TourTurf Liquid Green Turf (FS) kombineras med TourTurf (FS) Liquid Mikro Pack får man ett reglerat pH, samtidigt som upptagningen av samtliga näringsämnen optimeras, oavsett typ av växtskikt.

Munstycke:

Stordroppsmunstycke.

Dosering:

Maximal dosering 200 liter/ha. Gödseln blandas ut i vatten i förhållandet 1:1, eller i vattenmängd efter eget val.

Beställningsnr:

50703/1000 (1.000 l palltank).