TourTurf Liquid Mikro Pack (FS) 2-0-0 + Mikro

TourTurf Liquid Mikro Pack (FS) 2-0-0 + Mikro

TourTurf Flexible Solution (FS) – Liquid Mikro Pack (FS) 2-0-0 + Mikro

TourTurf® Liquid (FS) Mikro Pack 2-0-0 + Mikro är en flytande mikronäringsämnen för alla gräsytor på golfbanor och fotbollsplaner. Mikronäringsämnena
finns både i kelaterad form och som sulfater. Appliceras med markspruta. Gödseln ska blandas ut i vatten i förhållandet 1:1, eller i vattenmängd enligt eget önskemål.

TourTurf FS är en gödselserie som ger balanserad tillväxt, vitalt gräs samt pH-reglerad sprutvätska. Användningen av produkterna säkerställer optimal tillförsel och upptagning av makro- och mikronäringsämnen, liksom spårämnen. En ekonomisk lösning som garanterar ett optimalt utnyttjande av de tillförda näringsämnena utan spill till omgivande miljö.

Gödseln kan användas på alla gräsytor under hela växtsäsongen. Användaren kan efter eget önskemål tillsätta exempelvis tång, humussyra och aminosyror. Gör dock alltid ett test i en hink för att säkerställa att produkterna är kompatibla.

Om TourTurf (FS) Liquid Mikro Pack kombineras med TourTurf Liquid Feed Special (FS) får man ett reglerat pH, samtidigt som upptagningen av samtliga näringsämnen optimeras, oavsett typ av växtskikt.

Ger användaren en bra gödselkombination för kontrollerad tillväxt, växthälsa och färg.

Munstycke:

Stordroppsmunstycke.

Dosering:

Maximal dosering 200 liter/ha. Gödseln blandas ut i vatten i förhållandet 1:1, eller i vattenmängd efter eget val.

Beställningsnr:

50702/1000 (1.000 l palltank).