Gödsel

Organisk och mineralisk gödsel – lösningar som uppfyller alla behov

Vårt gödselprogram är omfattande, flexibelt och täcker alla behov. Vi erbjuder organiska och biologiska lösningar som är miljövänliga, hållbara och CO2-neutrala … och lösningar som är mineraliska eller består av organiskt-/mineraliskt innehåll.

TourTurf® All Season
En homogen och mikrogranulerad mineralisk gödsel för gödsling av gräs på greener, tees och arenor. Berikad med magnesium och har ett högt kaliuminnehåll som ger gräset intensiv färg och stor styrka. Innehåller både kväve och kalium, …

TourTurf® All Season 12-1-20 + 1,5 % Mg

TourTurf® Early Spring
TourTurf Early Spring är en homogen startgödsel i form av minigranulat (1-2,5 mm) till gräs på greener, tees och arenor. Gödseln är berikad med extra magnesium och mikronäring …

TourTurf® Early Spring 10-1-16 + 2 % Mg

TourTurf® Autumn
TourTurf Autumn är ett homogent mineraliskt gödselmedel i form av mikrogranulat för gödsling av gräs på exempelvis greener, tees, bollarenor och fairways. Ammoniumbaserat, innehåller 5 % ammonium. Medlet är berikat med extra magnesium och järn …

TourTurf® Autumn 5-1-17 + 2 % Mg + 3 % Fe

TourTurf® Green & Tee
TourTurf Green & Tee är ett homogent mineraliskt gödselmedel i form av mikrogranulat för gödsling av gräs på exempelvis greener, tees, bollarenor och fairways. Innehåller 3,9 % urea, 4,1 % metylenurea och 6 % ammonium …

TourTurf® Green & Tee 14-1-12 + 2 % Mg

TourTurf® Tee & Fairway
TourTurf Tee & Fairway är en mineralisk gödsel i form av minigranulat, för gödsling av gräs på t.ex. tees, bollplaner och fairways där en snabb tillväxt önskas. Innehåller 7,38 % ammonium och 10,62 % urea. Har ett organiskt innehåll …

TourTurf® Tee & Fairway 18-1-10 + 1 % Fe + 10 % S

TourTurf® High K
TourTurf® High K 3-1-27 är en homogen och mini granulerad kaliumgödning (1-2,5 mm)avsedd för gräs på greener, tees och idrottsanläggningar. Gödningsmedlet är berikat med järn och mikronäring, och har ett högt innehåll av kalium…

TourTurf® High K 3-1-27

TourTurf® Organic Balanced
TourTurf Organic Balanced är en organisk mineralisk NPK-gödsel till gräs. Skapar jämn tillväxt. Innehåller även mikroorganismer i form av Bacillus sp., Azospirillium sp. och Pseudomonas sp. samt humusämnen, magnesium, järn, och tång. Optimal att använda under sommaren, då man önskar en jämn tillväxt med livskraftiga växter. Ger en frisk grön färg, dock inte djupmörk….

Produkt i PREMIUM ORGANIC-serien

TourTurf® Organic Balanced 10-2-12 + 2 % Mg + 1 % Fe

TourTurf® Organic Growth
Tourturf Organic GrowthTourTurf Organic Growth är En organisk mineralisk NPK-gödsel till gräs. Ger bra tillväxt. Mikroorganismer i form av Bacillus sp., Azospirillium sp. och Pseudomonas sp. samt humusämnen, magnesium, järn, och tång. Optimal att använda under sommaren, då man önskar en bra tillväxt med livskraftiga växter. Lämpar sig särskilt väl på sandbaserade greener med näringskrävande gräs. Gödseln lämpar sig också väl som basgödsel. Ger en frisk grön färg…

Produkt i PREMIUM ORGANIC-serien

TourTurf® Organic Growth 15-1-7 + 2 % Mg + 1 % Fe

TourTurf® Renovate
TourTurf Renovate – en 100 % organisk gödsel till renoveringsområden. Mikroorganismer i form av Bacillus sp., Azospirillium sp. och Pseudomonas sp. samt humusämnen, magnesium, järn och tång. De tillsatta mikronäringsämnena säkerställer att nyetablerat gräs kan få sina behov tillfredsställda i samband med uppbyggnad av bladskivan, rotnätet o.s.v…

Produkt i PREMIUM ORGANIC-serien

TourTurf® Renovate 6-2-8 + 2 % Mg + 1 % Fe

TourTurf® Myco Plant Activator
Tourturf Myco Plant ActivatorTourTurf Myco Plant Activator (växtstart) är en 100 % organisk gödsel med humusämnen, tång, Mykorrhiza och bakterier. Bidrar till att den naturliga biologin i marken är optimal, eftersom den ökar antalet gynnsamma svampar och bakterier i jorden. Samtidigt förhindras många växtsjukdomar och angrepp. Produkten är en helt unik blandning av organiska näringsämnen, tång, organisk humus, en rejäl omgång med Mykorrhiza-svampar samt mikroorganismerna Bacillus sp. och Azospirillium sp…

Produkt i PREMIUM ORGANIC-serien

TourTurf® Myco Plant Activator 3-1-3 + 2,0 % Mg + 1,0 % Fe

TourTurf® Eco Universal
Organisk gödsel till gräs, för universalanvändning. TourTurf Eco Universal används som gödsel på idrotts- och parkanläggningar samt fairways, där det är nödvändigt att ha miljön i åtanke. Innehåller 6,0 % organiskt kväve, 9,0 % urea och 1,0 % nitrat. Detta – tillsammans med den stora mängden organiskt material i form av fjädermjöl, mjöl av kakaoskal samt vinass – betyder att gödseln kan spridas utan risk för svedning…

Produkt i ORGANIC-serien

TourTurf® Eco Universal 16-2-7 + 1,2 % Mg + 0,5 % Fe

HP Excel Activator
HP Excel Activator är idealisk till bollplaner, fairways, tees och parker tack vare högt innehåll av kväve. Innehåller 7,38 % ammonium och 10,62 % urea. HP Excel Activator har 10 % organiskt innehåll. Ger optimal tillväxt på alla gräsytor. Det höga kaliuminnehållet bidrar till friskt gräs …

HP Excel Activator 18-1-10 + 1 % Fe + 11 % S

HP Excel K Recharge
HP Excel K Recharge är en gödsel med högt kaliuminnehåll för användning höst och vår. Innehåller 5 % ammonium. Produkten främjar friskt gräs och god övervintring. HP Excel K Recharge har dessutom 10 % organiskt innehåll. …

HP Excel K Recharge 5-1-17 + 1 % Fe + 8 % S

HP Excel Multiphase Plus
HP Excel Multiphase Plus har ett högt innehåll av både snabb- och långsamverkande N som friges under 12-16 veckor, vilket ger en jämn tillväxt under hela perioden. Perfekt för ekonomisk skötsel …

HP Excel Multiphase Plus 18-2-7 + 1 % Mg + 10 % S

HP Excel Universal
HP Excel Universal är en gödsel med mer kalium än kväve, samt med tillsats av järn, för allroundbruk. Ger slitstarkt och friskt gräs för ytor med mycket spel. Produkten är idealisk för fairways, tees, bollplaner och parker. …

HP Excel Universal 10-2-13 + 1 % Fe + 12 % S

Osmo® Pro Autumn & Anti Moss
Organisk/mineralisk NPK-gödsel med mikroorganismer och magnesium. Används både som mossborttagare och gödselmedel. Innehåller både 3 % mineraliskt och 3 % organiskt kväve, mikroorganismer och magnesium …

Osmo® Pro Autumn & Anti Moss 6-1-17 + 2 % Mg

Osmo® Pro Sport & Park
En sammansatt organisk-mineralisk NPK-gödsel med mikroorganismer, magnesium och tång. Klorfattigt. Pro Sport & Park är ett organiskt baserat gödselmedel av allroundtyp för gödsling av alla typer av gräs på golfbanor …

Osmo® Pro Sport & Park 10-2-12 + 1 % Mg

Osmo® Pro Universal
En sammansatt 100 % organisk NPK-gödsel med mikroorganismer, magnesium och tång. Klorfattigt. Använd Pro Universal och få friska och starka växter med motståndskraft mot slitage, sjukdom och torka. Används 1-2 gånger om året. …

Osmo® Pro Universal 6-2-6 + 2 % Mg

GroGreen® M-STOP
GroGreen M-STOP är ett unikt organiskt mineraliskt gödselsmedel för skötsel av gräsytor. De tillsatta doftämnena gör att mullvadarna lämnar området. Medlet gör att gräset håller sig friskt och fri från mullvadshögar…

GroGreen® M-STOP