GroGreen® M-STOP
GroGreen M-STOP är ett unikt organiskt mineraliskt gödselsmedel för skötsel av gräsytor. De tillsatta doftämnena gör att mullvadarna lämnar området. Medlet gör att gräset håller sig friskt och fri från mullvadshögar…

GroGreen® M-STOP