GroGreen M-STOP - gör att gräset håller sig friskt och fri från mullvadshögar

GroGreen® M-STOP

GroGreen M-STOP gör att gräset håller sig friskt och fri från mullvadshögar

GroGreen M-STOP är ett nytt och unikt organiskt mineraliskt gödselsmedel för skötsel av gräsytor. De tillsatta doftämnena gör att mullvadarna lämnar området. Medlet gör att gräset håller sig friskt och fri från mullvadshögar.

Det är fingranulerat och enkelt att sprida, för hand eller med gödselspridare. Det kan användas året om. Normalt appliceras medlet dock under vår och höst, då förekomsten av mullvadshögar är som störst.

GroGreen M-STOP innehåller 3 % N och är baserat på naturliga doftämnen, organisk gödning och ammoniumsulfat. Produkten kan användas på golfbanor, idrottsplaner, stora gräsmattor och i trädgårdar. GroGreen M-STOP är färdigt att använda.

Dosering:

7 g/m2, 700 g/100 m2 eller 70 kg per ha.

Beställningsnr:

30400 (4 kg)
30300 (10 kg)