HP Excel Activator
HP Excel Activator är idealisk till bollplaner, fairways, tees och parker tack vare högt innehåll av kväve. Innehåller 7,38 % ammonium och 10,62 % urea. HP Excel Activator har 10 % organiskt innehåll. Ger optimal tillväxt på alla gräsytor. Det höga kaliuminnehållet bidrar till friskt gräs …

HP Excel Activator 18-1-10 + 1 % Fe + 11 % S

HP Excel K Recharge
HP Excel K Recharge är en gödsel med högt kaliuminnehåll för användning höst och vår. Innehåller 5 % ammonium. Produkten främjar friskt gräs och god övervintring. HP Excel K Recharge har dessutom 10 % organiskt innehåll. …

HP Excel K Recharge 5-1-17 + 1 % Fe + 8 % S

HP Excel Multiphase Plus
HP Excel Multiphase Plus har ett högt innehåll av både snabb- och långsamverkande N som friges under 12-16 veckor, vilket ger en jämn tillväxt under hela perioden. Perfekt för ekonomisk skötsel …

HP Excel Multiphase Plus 18-2-7 + 1 % Mg + 10 % S

HP Excel Universal
HP Excel Universal är en gödsel med mer kalium än kväve, samt med tillsats av järn, för allroundbruk. Ger slitstarkt och friskt gräs för ytor med mycket spel. Produkten är idealisk för fairways, tees, bollplaner och parker. …

HP Excel Universal 10-2-13 + 1 % Fe + 12 % S