HP Excel Activator - Mineralisk gödsel till alla gräsytor

HP Excel Activator 18-1-10 + 1 % Fe + 11 % S
OBS! Se till att gödningen inte hamnar på plattor, stenar och liknande, eftersom dessa kommer att missfärgas på grund av gödningens innehåll av järn.

Mineralisk gödsel till alla gräsytor
– Maxigranulat (2-4 mm)

HP Excel Activator är idealisk till bollplaner, fairways, tees och parker tack vare högt innehåll av kväve. Innehåller 7,38 % ammonium och 10,62 % urea. HP Excel Activator har 10 % organiskt innehåll. Ger optimal tillväxt på alla gräsytor. Det höga kaliuminnehållet bidrar till friskt gräs. En säck räcker till 800-1250 m2. Produkten bör användas 2-3 gånger per år. HP Excel Activator sprids före regn, bör annars eftervattnas. Verkar försurande. Gödningsmedlets pH-värde är 3,2.

Dosering:

20-30 gram/m2

Beställningsnr.:

8797SK (25 kg)
9797P (600 kg)