HP Excel K Recharge - Mineralisk höstgödsel till fairways och bollplaner

HP Excel K Recharge 5-1-17 + 1 % Fe + 8 % SMineralisk höstgödsel till fairways och bollplaner
– Maxigranulat (2-4 mm)

HP Excel K Recharge är en gödsel med högt kaliuminnehåll för användning höst och vår. Innehåller 5 % ammonium. Produkten främjar friskt gräs och god övervintring. HP Excel K Recharge har dessutom 10 % organiskt innehåll. En säck räcker till 700-1000 m2. HP Excel K Recharge bör användas 1-2 gånger per år. Man kan med fördel vattna efteråt. Gödningsmedlets pH-värde är 5,7 och verkar försurande.

Dosering:

25-35 gram/m2

Beställningsnr.:

8798SK (25 kg)
9798P (600 kg)