HP Excel Multiphase Plus - Långtidsverkande Mineralisk gödsel för fairways

HP Excel Multiphase Plus 18-2-7 + 1 % Mg + 10 % SLångtidsverkande Mineralisk gödsel för fairways
och tees – Minigranulat (1-2,5 mm)

HP Excel Multiphase Plus har ett högt innehåll av både snabb- och långsamverkande N som friges under 12-16 veckor, vilket ger en jämn tillväxt under hela perioden. Perfekt för ekonomisk skötsel av stora gräsytor där målet är att begränsa klippningen. Innehåller 8,5 % ammonium, 5,4 % urea, 3,9 % metylenurea och 0,2 % organiskt kväve. Har dessutom 10 % organiskt innehåll. En säck räcker till 700-1000 m2. Produkten bör användas 2-3 gånger per år. Man kan med fördel vattna efteråt. Verkar försurande.
Gödningsmedlets pH-värde är 3,7.

Dosering:

25-35 gram/m2

Beställningsnr.:

8789SK (25 kg)
9789P (600 kg)