HP Excel Universal - Mineralisk gödsel för universalanvändning

HP Excel Universal 10-2-13 + 1 % Fe + 12 % SOBS! Se till att gödningen inte hamnar på plattor, stenar och liknande, eftersom dessa kommer att missfärgas på grund av gödningens innehåll av järn.

Mineralisk gödsel för universalanvändning
– Maxigranulat (2-4 mm)

HP Excel Universal är en gödsel med mer kalium än kväve, samt med tillsats av järn, för allroundbruk. Ger slitstarkt och friskt gräs för ytor med mycket spel. Produkten är idealisk för fairways, tees, bollplaner och parker. Innehåller 6,8 % ammonium och 3,2 % urea. Har dessutom 10 % organiskt innehåll. En säck räcker till 700-1000 m2. Produkten bör användas 2-4 gånger per år. Man kan med fördel vattna efteråt. Gödningsmedlets pH-värde är 2,9 och verkar försurande.

Dosering:

25-35 gram/m2

Beställningsnr.:

8799SK (25 kg)
9799P (600 kg)