Osmo® Pro Autumn & Anti Moss
Organisk/mineralisk NPK-gödsel med mikroorganismer och magnesium. Används både som mossborttagare och gödselmedel. Innehåller både 3 % mineraliskt och 3 % organiskt kväve, mikroorganismer och magnesium …

Osmo® Pro Autumn & Anti Moss 6-1-17 + 2 % Mg

Osmo® Pro Sport & Park
En sammansatt organisk-mineralisk NPK-gödsel med mikroorganismer, magnesium och tång. Klorfattigt. Pro Sport & Park är ett organiskt baserat gödselmedel av allroundtyp för gödsling av alla typer av gräs på golfbanor …

Osmo® Pro Sport & Park 10-2-12 + 1 % Mg

Osmo® Pro Universal
En sammansatt 100 % organisk NPK-gödsel med mikroorganismer, magnesium och tång. Klorfattigt. Använd Pro Universal och få friska och starka växter med motståndskraft mot slitage, sjukdom och torka. Används 1-2 gånger om året. …

Osmo® Pro Universal 6-2-6 + 2 % Mg