Osmo Pro Bio Fos - Organiskt gödselmedel till gräs med fosforbrist

Osmo® Pro Bio Fos 5-9-0

Osmo Pro Bio Fos icons

Osmo Pro Bio Fos – Organiskt gödselmedel till gräs med fosforbrist
– Normal Grade

Organiskt mineraliskt NP-gödselmedel med kväve och vattenlöslig fosfor som enkelt och snabbt kan tas upp av växten. Innehåller 5 % organiskt kväve (N). Fosforbrist kan ha negativ inverkan på bildningen av nya rötter och rothår. Med sitt speciella fosforinnehåll kan gödselmedlet med fördel användas före sådd och i situationer där växt-/jordanalyser visar att det finns ett behov av fosfor. Används 1-2 gånger om året, gärna efter mekanisk skötsel, under tidig vår eller sen höst. Godkänt för ekologisk odling.

Dosering:

25-50 gram/m2

Beställningsnr.:

32011NG (20 kg)