Osmo Pro Sport & Park - Organisk universalgödsel till gräs

Osmo® Pro Sport & Park 10-2-12 + 1 % Mg

Osmo Pro Sport & Park icons

Osmo Pro Sport & Park – Organisk universalgödsel till gräs
– Normal Grade

En sammansatt organisk-mineralisk NPK-gödsel med mikroorganismer, magnesium och tång. Klorfattigt. Pro Sport & Park är ett organiskt baserat gödselmedel av allroundtyp för gödsling av alla typer av gräs på golfbanor och idrottsanläggningar samt i parker. Till anläggning av gräsmattor samt vanlig grässkötsel. Tillskottet av magnesium ger gräset en djupgrön färg i månader. Ska inte eftervattnas. Används 2-4 gånger om året med 6-8 veckors mellanrum. Innehåller 4 % urea + 4 % organiskt kväve + 2% ammonium för effekt både här och nu och på längre sikt. Innehåller 45 % organiskt material.

Dosering:

25-35 gram/m2

Beställningsnr.:

32005NG (20 kg)