Osmo Pro Universal Bio - Organiskt universalgödselmedel för gräs, växter och träd

Osmo® Pro Universal Bio 6-2-6 + 2 % Mg

Osmo Pro Universal Bio icons

Osmo Pro Universal Bio – Organiskt universalgödselmedel för gräs, växter och träd – Normal Grade

En sammansatt 100 % organisk NPK-gödsel med mikroorganismer, magnesium och tång. Klorfattigt. Använd Osmo Pro Universal Bio 6-2-6 och få friska och starka växter med motståndskraft mot slitage, sjukdom och torka. Används 1-2 gånger om året. Ska inte vattnas ned. Passar utmärkt som grundgödsel vid anläggning av gräsytor och vid plantering. Utmärkt till greener där endast minimal tillväxt önskas. Ger god etablering av nya plantor.

Godkänt för ekologisk odling.

Dosering:

30-50 gram/m2

Beställningsnr.:

32002NG (20 kg)