TourTurf All Season - Mineralisk sommargödsel med slow release N og K

TourTurf® All Season 12-1-20 + 1,5 % Mg

Mineralisk sommargödsel med slow release N och K – Mikrogranulat (1-2 mm)

En homogen och mikrogranulerad mineralisk gödsel för gödsling av gräs på greener, tees och arenor. Berikad med magnesium och har ett högt kalium­innehåll som ger gräset intensiv färg och stor styrka. Innehåller både kväve och kalium, som är långtidsverkande. Innehåller även 3,2 % urea, 4,9 % ammonium och 3,9 % metylenurea. Lämpar sig väl för sandbaserade greener och jord med kaliumbrist. Bryts fort ned och näringsämnena blir snabbt tillgängliga. Innehåller även organiskt material, humusämnen samt mikronäring med bl.a. mangan, zink och koppar. Bränner inte gräset. Gödsling bör ske 2-3 gånger om året i början av växtsäsongen. Man kan med fördel vattna efteråt. pH-värde 6,1. Verkar något försurande.

Dosering:

20-30 gram/m2

Beställningsnr:

8765SK (20 kg)