TourTurf® High K 3-1-27

TourTurf® High K 3-1-27 är en homogen och mini granulerad kaliumgödning (1-2,5 mm) avsedd för gräs på greener, tees och idrottsanläggningar.

Gödningsmedlet är berikat med järn och mikronäring, och har ett högt innehåll av kalium.

High K innehåller snabbt och långtidsverkande kalium samt en liten mängd kväve. Mycket lämpligt för sandbaserade greener och jord med kaliumbrist. Produkten kan sveda gräset, och ska därför appliceras före regn eller eftervattnas. Innehåller 44 % organiskt material i form av humusämnen från lignit(brunkol), kalivinass(betor) och kalium.

Kalium (K) är av stor betydelse för vattenregleringen i gräset, och avgörande för växtcellernas osmotis-ka koncentration. Kalium spelar således en viktig roll för torkresistensen på sommaren, liksom för sjukdoms-/frostresistensen höst och vinter. För att gräset ska ha så goda villkor som möjligt, och tåla stress, bör man se till att kaliumnivån alltid är den rätta, året runt.

Gödselsinformation:
TourTurf® High K 3-1-27 är ett organiskt-mineraliskt NPK-gödselmedel med mikronäring. Innehåller kalium med snabb och långtidsverkande effekt. Frigörs i jämn takt under 8-12 veckor.

Bestillingsnr.:

8775SK (20 kg)