Gödsel, granulat (TourTurf Organic)

TourTurf Premium Organic og Organic – En serie gödselsmedlar där fokuserar på naturlig biologi och bekämpningsmedelsfri vård av gräsrötter… “Healthy Turf with less need for Fungicides and Chemicals”.

TourTurf® Organic Balanced
TourTurf Organic Balanced är en organisk mineralisk NPK-gödsel till gräs. Skapar jämn tillväxt. Innehåller även mikroorganismer i form av Bacillus sp., Azospirillium sp. och Pseudomonas sp. samt humusämnen, magnesium, järn, och tång. Optimal att använda under sommaren, då man önskar en jämn tillväxt med livskraftiga växter. Ger en frisk grön färg, dock inte djupmörk….

Produkt i PREMIUM ORGANIC-serien

TourTurf® Organic Balanced 10-2-12 + 2 % Mg + 1 % Fe

TourTurf® Organic Growth
Tourturf Organic GrowthTourTurf Organic Growth är En organisk mineralisk NPK-gödsel till gräs. Ger bra tillväxt. Mikroorganismer i form av Bacillus sp., Azospirillium sp. och Pseudomonas sp. samt humusämnen, magnesium, järn, och tång. Optimal att använda under sommaren, då man önskar en bra tillväxt med livskraftiga växter. Lämpar sig särskilt väl på sandbaserade greener med näringskrävande gräs. Gödseln lämpar sig också väl som basgödsel. Ger en frisk grön färg…

Produkt i PREMIUM ORGANIC-serien

TourTurf® Organic Growth 15-1-7 + 2 % Mg + 1 % Fe

TourTurf® Renovate
TourTurf Renovate – en 100 % organisk gödsel till renoveringsområden. Mikroorganismer i form av Bacillus sp., Azospirillium sp. och Pseudomonas sp. samt humusämnen, magnesium, järn och tång. De tillsatta mikronäringsämnena säkerställer att nyetablerat gräs kan få sina behov tillfredsställda i samband med uppbyggnad av bladskivan, rotnätet o.s.v…

Produkt i PREMIUM ORGANIC-serien

TourTurf® Renovate 6-2-8 + 2 % Mg + 1 % Fe

TourTurf® Myco Plant Activator
Tourturf Myco Plant ActivatorTourTurf Myco Plant Activator (växtstart) är en 100 % organisk gödsel med humusämnen, tång, Mykorrhiza och bakterier. Bidrar till att den naturliga biologin i marken är optimal, eftersom den ökar antalet gynnsamma svampar och bakterier i jorden. Samtidigt förhindras många växtsjukdomar och angrepp. Produkten är en helt unik blandning av organiska näringsämnen, tång, organisk humus, en rejäl omgång med Mykorrhiza-svampar samt mikroorganismerna Bacillus sp. och Azospirillium sp…

Produkt i PREMIUM ORGANIC-serien

TourTurf® Myco Plant Activator 3-1-3 + 2,0 % Mg + 1,0 % Fe

TourTurf® Eco Universal
Organisk gödsel till gräs, för universalanvändning. TourTurf Eco Universal används som gödsel på idrotts- och parkanläggningar samt fairways, där det är nödvändigt att ha miljön i åtanke. Innehåller 6,0 % organiskt kväve, 9,0 % urea och 1,0 % nitrat. Detta – tillsammans med den stora mängden organiskt material i form av fjädermjöl, mjöl av kakaoskal samt vinass – betyder att gödseln kan spridas utan risk för svedning…

Produkt i ORGANIC-serien

TourTurf® Eco Universal 16-2-7 + 1,2 % Mg + 0,5 % Fe