TourTurf Myco Plant Activator - 100 % organisk gödsel och växtstart

TourTurf® Myco Plant Activator 3-1-3 + 2,0 % Mg + 1,0 % Fe

TourTurf Myco Plant Activator ikoner

Premium Organic: TourTurf Myco Plant Activator.
100 % organisk gödsel med humusämnen, tång, Mykorrhiza och bakterier.
Godkänd för ekologisk odling.
Normal Grade

Bidrar till att den naturliga biologin i marken är optimal, eftersom den ökar antalet gynnsamma svampar och bakterier i jorden. Samtidigt förhindras många växtsjukdomar och angrepp. Produkten är en helt unik blandning av organiska näringsämnen, tång, organisk humus, en rejäl omgång med Mykorrhiza-svampar samt mikroorganismerna Bacillus sp. och Azospirillium sp.

Gödseln är miljövänlig. Kan t.ex. blandas ner i trädgårdsjord eller krukjord. Följ doseringen och fyll planteringshålet eller krukan med jordblandningen. Vattna ordentligt efter planteringen.

Använd även TourTurf Myco Plant Activator i samband med jordförbättring tillsammans med kompost eller andra jordförbättringsprodukter.

Dr. Ir. Jacqueline Baar, Biomygreen BV, Holland:
“Mycorrhizal fungi and bacteria are natural soil organisms. They are beneficial for plants and trees. Use of mycorrhizal fungi and bacteria stimulate root growth, increase plant health and reduces sensitivity to drought. These soil organisms improve soil structure. Plants and trees with mycorrhizal fungi absorb two to three times more CO2 than plants with hardly or no mycorrhizal fungi”.

Dosering:

5 kg/100 m2
50-100 gram/planta

Beställningsnr:

32018NG (20 kg)