TourTurf Eco Universal - Organisk gödsel för universalanvändning

TourTurf® Eco Universal 16-2-7 + 1,2 % Mg & 0,5 % Fe

TourTurf ECO Universal ikoner

Organic: TourTurf Eco Universal.
Organisk gödsel för universalanvändning.
Normal Grade

Används som gödsel på idrotts- och parkanläggningar samt fairways, där det är nödvändigt att ha miljön i åtanke. Innehåller 6,0 % organiskt kväve, 9,0 % urea och 1,0 % nitrat. Detta – tillsammans med den stora mängden organiskt material i form av fjädermjöl, mjöl av kakaoskal samt vinass – betyder att gödseln kan spridas utan risk för svedning. En positiv sidoeffekt är att gödseln håller längre och är mindre känslig för kraftigare regnskurar.

Innehåller naturliga biostimulanter som stärker rotnätet.

Dosering:

2,5-3,5 kg/100 m2
2-4 gånger/året

Beställningsnr:

32020NG (25 kg)
32020BBNG (600 kg BigBag)