TourTurf Organic Balanced - Organisk gödsel till gräs

TourTurf® Organic Balanced 10-2-12 + 2 % Mg + 1 % Fe

TourTurf Organic Balanced ikoner

Premium Organic: TourTurf Organic Balanced.
Organisk gödsel till gräs.
Skapar jämn tillväxt.
Fine Grade

En organisk mineralisk NPK-gödsel med 4,0 % organiskt kväve, 4,0 % urea och 2,0 % ammonium. Innehåller även mikroorganismer i form av Bacillus sp., Azospirillium sp. och Pseudomonas sp. samt humusämnen, magnesium, järn, och tång. Optimal att använda under sommaren, då man önskar en jämn tillväxt med livskraftiga växter. Ger en frisk grön färg, dock inte djupmörk.

Användning: April-september, 250-350 kg/ha. Används 1-2 gånger om året till gräs, buskar m.m. Upp till tre månaders effekt. Ska inte eftervattnas.

Innehåller 40 % organiskt material i form av fjäder-, kött- och benmjöl, kaffeskal samt 2,0 % torkad tång och 2,0 % humussyra.

Beställningsnr:

32031 (20 kg)