TourTurf Organic Growth - Organisk mineralisk gödsel till gräs

TourTurf® Organic Growth 15-1-7 + 2 % Mg + 1 % Fe

TourTurf Organic Growth ikoner

Premium Organic: TourTurf Organic Growth.
Organisk mineralisk gödsel till gräs.
Ger bra tillväxt.
Fine Grade

En organisk mineralisk NPK-gödsel med 6,0 % organiskt kväve, 7,0 % urea, 1,0 % ammonium och 1,0 % nitrat. Mikroorganismer i form av Bacillus sp., Azospirillium sp. och Pseudomonas sp. samt humusämnen, magnesium, järn, och tång. Optimal att använda under sommaren, då man önskar en jämn tillväxt med livskraftiga växter. Lämpar sig särskilt väl på sandbaserade greener med näringskrävande gräs. Gödseln lämpar sig också väl som basgödsel. Ger en frisk grön färg, dock inte djupmörk.

Användning: April-september, 250-350 kg/ha. Används 1-2 gånger om året till gräs. Upp till 3 månaders effekt. Ska inte eftervattnas.

Innehåller 35 % organiskt material i form av fjäder-, kött och benmjöl, kaffeskal samt 2,0 % torkad tång och 2,0 % humussyra.

Beställningsnr:

32033 (20 kg)