Bruksanvisning (video)

iGO linjeringsmaskin i jämförelse med standardlösningar

Videon visar hur tidsbesparande det är att fylla på och använda iGO linjeringsmaskin jämfört med andra lösningar.

Förberedelse för start

Här visas hur iGO linjeringsmaskinen görs i ordning för målning av den första linjen.

Rengöring av maskinen

Så rengör du maskinen så att den förblir i gott skick.

Green Keeper Sprayer

Så monteras Green Keeper Sprayer.

Tillstoppad dysa

Byte av tillstoppad dysa.

Byte av sprayfilter

Rengöring/byte av sprayfiltret i sprayhuvudet.

Rengöring/byte av in-linefilter om dysan ”sprutar”, och inte sprayar tillräckligt brett.

Luft i rören

Pumpen fungerar, men ingen färg kommer ut ur dysan.

Pumpen sprayar ingen färg

Byte av kontrollventilen.

Kontroll av batteriet

Multimetern skall visa 12-13 volt.

Kontroll av ledningar

Videon visar hur du kontrollerar om det finns glapp i anslutningarna.

Byte av säkring (box från före augusti 2011)

Byte av säkringarna i säkringsbox från tiden före augusti 2011.

Byte av säkring (box från och med augusti 2011)

Byte av säkringarna i säkringsbox från augusti 2011.

Kontroll av laddare

Multimetern skall visa 14-15 volt