Linemark i-Line XP linjefärg - Supervita linjer med i-Line XP

Linemark i-Line XP linjefärg


Linemark i-Line XP icons

Supervita linjer med i-Line XP linjefärg

Linemark i-Line XP
 – avancerad linjefärg ger supervita linjer och höjer standarden för linjering av idrotts- och fotbollsplaner

Linemark i-Line XP-färgen består av en mikroniserad formula av titandioxid, i kombination med speciella bindemedel. Linemark i-Line XP ska helst påföras med iGO solenoid-systemet, som säkerställer en optimal täckning av gräsets blad.

Den fina atomiseringen av Linemark i-Line XP-färgen säkerställer att färgen fäster ordentligt på båda sidorna av gräset. En speciell pigmentering ger en klar, vit reflekterande yta, som förstärks när färgen torkar, vilket i sin tur ger en perfekt vit linje på fotbollsplanen.

Linemark i-Line XP skiljer sig från vår kända Impact XP-färg på ett område. Linemark i-Line XP utnyttjar en helt ny teknik, som gör färgens yta större när den träffar gräsets blad. Därmed ökar också ljusreflektionen.

Linemark i-Line XP används på ett betydande antal banor och framträdande arenor världen över, och resultaten talar för sig själva.

Dosering, första linjeringen:

2 l till bollplan, 2-3 l till idrottsanläggning, 3-4 l till Allsvenskan/ Paradytor

Dosering, omlinjering:

1 l til bollplan, 1,5-2 l til idrottsanläggning, 3 l til Allsvenskan/ Paradytor

Beställningsnr:

44120 (5 l pr. pose)