Utnyttja mikrobiologi – starkare och friskare växter, färre skadeinsekter

Vi samarbetar med Dr. Ir. Jacqueline Baar, Biomygreen BV, Holland – en av världens ledande när det gäller innovativ bioteknik – för att kunna erbjuda kunder ett starkt program av mikrobiologiska produkter.

Med hjälp av mikrobiella produkter t.ex. Mykorrhiza stimuleras växternas tillväxt. Rötter förstärks, så att växten bättre kan ta upp näring och vatten. Därmed får du starkare och friskare växter … du kommer också att upptäcka färre skadeinsekter – helt naturligt.

TourTurf® Myco Plant Activator
Tourturf Myco Plant ActivatorTourTurf Myco Plant Activator (växtstart) är en 100 % organisk gödsel med humusämnen, tång, Mykorrhiza och bakterier. Bidrar till att den naturliga biologin i marken är optimal, eftersom den ökar antalet gynnsamma svampar och bakterier i jorden. Samtidigt förhindras många växtsjukdomar och angrepp. Produkten är en helt unik blandning av organiska näringsämnen, tång, organisk humus, en rejäl omgång med Mykorrhiza-svampar samt mikroorganismerna Bacillus sp. och Azospirillium sp…

Produkt i PREMIUM ORGANIC-serien

TourTurf® Myco Plant Activator 3-1-3 + 2,0 % Mg + 1,0 % Fe