RhizoBio Mykorrhiza

RhizoBio 3-1-2 Endo- & ektomykorrhiza + 0,6 % Mg + 1 % Ca

Mikrobiologisk växtstartare till växtmedier – Mikrogranulat

RhizoBio 3-1-2 ger starthjälp vid växtproduktion i krukor och på friland, och ska blandas ned i växtmediet. RhizoBio är en biologisk produkt som tillförts 18 stammar av endo- och ektomykorrhiza. Innehåller 5 % mykorrhiza. Produkten ökar upptagningen av näring och vatten hos de flesta växter och grässorter. Innehåller sex stammar av högeffektiva mikroorganismer som ger friskare och starkare växter. Innehåller 0,51 % bakteriekulturer. Produkten är baserad på organiska näringsämnen, fjädermjöl och komplex av biostimulanter i form av humussyror, tång, vitaminer, kolhydrater och aminosyror.

Användningen av RhizoBio ger förbättrad etablering, tillväxt och sjukdoms- och torkresistens hos växter och gräs.

Dosering växtmedier:

2 kg/m3

Dosering till plantskolejord:

5 kg/m3

Dosering friland:

100 gram/m2

Dosering jordförbättring:

3,5-5 kg/100 m2