GroGreen® M-STOP
GroGreen M-STOP gör att gräset håller sig friskt och fri från mullvadshögar. GroGreen M-STOP är ett nytt och unikt organiskt mineraliskt gödselsmedel för skötsel av gräsytor. De tillsatta doftämnena gör att mullvadarna lämnar området. Medlet gör att gräset håller sig friskt och fri från mullvadshögar…

GroGreen® M-STOP

GroGreen® Organic Start
GroGreen Organic Start 4-1-2 är en 100 % organisk, jordförbättrande start- och grundgödsel baserad på gödsel från frigående höns på KAT*-certifierade hönserier. Perfekt som startgödsel överallt i trädgården, kökslandet och gräsmattan. Den går också utmärkt att kombinera med andra organiska gödseltyper…

GroGreen® Organic Start

GroGreen® Lawn Sand Gräsmattegödsel
GroGreen Lawn Sand Gräsmattegödsel är en mineralisk NP-gödsel med järn (Fe) och svavel (S), som motverkar tråkiga och vårtrötta gräsmattor. Produkten är specialutvecklad för att stärka gräsets tillväxt och färg året runt. GroGreen Lawn Sand Gräsmattegödsel ger helt en-kelt en friskare, fräschare och tätare gräsmatta. Granulatet innehåller en rad växtnäringsäm-nen som samverkar för att förbättra gräsmattan och stärka gräsets tillväxt. Kväve (N) stärker gräset. Järn och svavel ger det en frisk grön färg…

GroGreen® Lawn Sand Gräsmattegödsel

GroGreen® Feed & Shine Rosor
GroGreen Feed & Shine Rosor är en specialutvecklad mikronäringsgödsel för alla typer av rosor. Användning en gång i veckan garanterar att rosorna förblir friska, starka och motståndskraftiga gentemot kända bladsvampar som rost, mjöldagg och svartfläcksjuka. Produkten är det extra tillskott som tillsammans med organisk gödning säkerställer att rosorna hela tiden trivs optimalt…

GroGreen® Feed & Shine Rosor

GroGreen® Krukgödning m/Aqua Saver
GroGreen® Krukgödning med Aqua Saver™ inkl. tång och mikronäring. Spara 25 % vatten! Flytande NPK-gödselmedel med återfuktande Aqua Saver™, säkerställer att jorden håller fukten längre…

GroGreen® Krukgödning m/Aqua Saver

GroGreen® Organic Universal Gödsel 3-0-5
GroGreen® GroGreen Organic Universal Gödsel med kallpressad tång – 100 % organisk. NPK-gödsel til köksträdgården, växthus och krukor. Godkänd för ekologisk odling. Ger hållbar tillväxt. Stimulerar jordens mikro­flora. Ger friska och starka växter – helt naturligt…

GroGreen® Organic Universal Gödsel 3-0-5

GroGreen® Trädgårdsmästargödsel (Gartner) 5-1-4
Flytande mineralisk NPK-gödsel med mikronäring och växtolja. Till växthus, terrasser och blomkrukor. GroGreen Trädgårdsmästargödsel 5-1-4 är en flytande mineralisk NPK-gödsel med växtolja, som säkerställer en snabb och effektiv upptagning i växten…

GroGreen® Trädgårdsmästargödsel (Gartner) 5-1-4

GroGreen® Pond Relief
GroGreen Pond Relief är ett snabbverkande och naturligt mikrobiologiskt medel för effektiv bekämpning av trådalger i sjöar, fiskdammar och dammar med liten vattengenomströmning. Trådalger utgör ett problem i många näringsrika sjöar, och omfattande förekomst kan leda till dåliga syreförhållanden och utkonkurrering …

GroGreen® Pond Relief

GroGreen® Gufle Snigelfälla tar bort mördarsniglar
GroGreen® Gufle Snigelfälla tar bort mördarsniglar. Återanvänd tomma mjölkkartonger som fällor. Häll öl eller lägg sallad eller gurka i en tom mjölkkartong – och montera fällan. Placera fällan på fuktig/skuggig plats i trädgården. Sniglar lockas till och vill krypa genom fällan för att äta – men de kan inte komma ut igen på grund av den speciella konstruktion…

GroGreen Gufle Snigelfälla