GroGreen Lawn Sand Gräsmattegödsel

GroGreen Lawn Sand Gräsmattegödsel 4-1-0 + 8 % Fe

GroGreen Lawn Sand Gräsmattegödsel
Vacker, grön och tät gräsmatta
Med tång för bättre tillväxt och friskare gräs

GroGreen Lawn Sand Gräsmattegödsel är en mineralisk NP-gödsel med järn (Fe) och svavel (S), som motverkar tråkiga och vårtrötta gräsmattor. Produkten är specialutvecklad för att stärka gräsets tillväxt och färg året runt. GroGreen Lawn Sand Gräsmattegödsel ger helt en-kelt en friskare, fräschare och tätare gräsmatta. Granulatet innehåller en rad växtnäringsäm-nen som samverkar för att förbättra gräsmattan och stärka gräsets tillväxt. Kväve (N) stärker gräset. Järn och svavel ger det en frisk grön färg.

GroGreen Lawn Sand Gräsmattegödsel innehåller även tång och fosfor (P), vilket stimulerar gräsets celldelning och rotbildning samt förbättrar dess tillväxt och hälsa.

GroGreen Lawn Sand Gräsmattegödsel kommer från Storbritannien, där produkten traditio-nellt används på fotbolls- och golfbanor samt på privata gräsmattor och i parker. Håll din gräsmatta i trim året runt med Lawn Sand Gräsmattegödsel.

Användning:

1-2 gånger från mars till september. Appliceras i torrt väder. Ska eftervattnas eller appliceras vid utsikt till regn, men inte om det finns risk för frost. Strö ut produkten för hand eller använd en gödselspridare. Minigranulat 2 mm storlek.

Använd handskar vid hantering av produkten!

OBS!

Se till att gödseln inte hamnar på plattor, stenar eller liknande, eftersom dessa kan missfärgas av det järn som gödseln innehåller.

Dosering:

4 kg/100 m2
10 kg räcker till 250 m2

Beställningsnr:

30640 (10 kg)