GroGreen Organic Start - 100 % organiskt startgödsel baserad på gödsel från frigående höns

GroGreen® Organic Start


GroGreen Organic Start – 100 % organiskt startgödsel baserad på gödsel från frigående höns
Godkänd för ekologiskt odling
Luktfri

GroGreen Organic Start 4-1-2 är en 100 % organisk, jordförbättrande start- och grundgödsel baserad på gödsel från frigående höns på KAT*-certifierade hönserier. Förutom 62 % organiskt material innehåller GroGreen Organic Start 4 % organiskt kväve, 1 % fosfor, 2 % kalium, 1 % magnesium och 9 % kalcium. Magnesium och kalcium är viktiga för växtens välbefinnande och hälsa.

GroGreen Organic Start är perfekt som startgödsel överallt i trädgården, kökslandet och gräsmattan. Den går också utmärkt att kombinera med andra organiska gödseltyper.

GroGreen Organic Start ökar också mängden av organiskt material och humus i jorden och bidrar till ett rikt och dynamiskt mikrobiellt liv, vilket i sin tur ger en bra och snabb tillväxt. Trött och utarmad jord, sandiga trädgårdar samt jordtyper med lågt kalciuminnehåll har särskilt stor nytta av GroGreen Organic Start.

Granulatet är på 3 mm och enkelt att sprida i trädgården. Produkten är delvis komposterad och sveder varken växter eller rotsystem.

Dosering:

100 g/m2, 10 kg/100 m2.

Beställningsnr:

30500 (12 kg)
30630 (7,5 kg)