HP Excel Activator
HP Excel Activator är idealisk till bollplaner, fairways, tees och parker med högt innehåll av kväve. Innehåller 7,38 % ammonium och 10,62 % urea. HP Excel Activator har 10 % organiskt innehåll. Ger optimal tillväxt…

HP Excel Activator 18-1-10 + 1 % Fe + 11 % S

HP Excel Universal
HP Excel Universal är en gödsel med mer kalium än kväve, samt med tillsats av järn, för allroundbruk. Ger slitstarkt och friskt gräs för ytor med mycket spel. Produkten är idealisk för fairways, tees, bollplaner och parker…

HP Excel Universal 10-2-13 + 1 % Fe + 12 % S