HP Excel Activator mineralsk gödsel ger optimal tillväxt på alla gräsytor

HP Excel Activator 18-1-10 + 1 % Fe + 11 % S

HP Excel Activator
Mineralisk gödsel till alla gräsytor
Maxi Granulat

HP Excel Activator gödsel är idealisk till bollplaner, fairways, tees och parker med högt innehåll av kväve. Innehåller 7,38 % ammonium och 10,62 % urea. HP Excel Activator har 10 % organiskt innehåll. Ger optimal tillväxt på alla gräsytor. Det höga kaliuminnehållet bidrar till friskt gräs. En säck räcker till 800-1250 m2. Produkten bör användas 2-3 gånger per år. HP Excel Activator sprids före regn, bör annars eftervattnas. Verkar försurande. Gödningsmedlets pH-värde är 3,2.

Dosering:

20-30 gram/m2

Beställningsnr:

8797SK (20 kg)