HP Excel Universal gödsel är idealisk för fairways, tees, bollplaner och parker

HP Excel Universal 10-2-13 + 1 % Fe + 12 % S

HP Excel Universal
Mineralisk gödsel för universalanvändning
Maxi Granulat

HP Excel Universal är en gödsel med mer kalium än kväve, samt med tillsats av järn, för allroundbruk. Ger slitstarkt och friskt gräs för ytor med mycket spel. Produkten är idealisk för fairways, tees, bollplaner och parker. Innehåller 6,8 % ammonium och 3,2 % urea. Har dessutom 10 % organiskt innehåll. En säck räcker till 700-1000 m2. Produkten bör användas 2-4 gånger per år. Man kan med fördel vattna efteråt. Gödningsmedlets pH-värde är 2,9 och verkar försurande.

Dosering:

20-30 gram/m2

Beställningsnr:

8799SK (20 kg)