TerraCottem Universal
TerraCottem Universal är ett unikt fuktighetsbevarande jordförbättringsmedel med gödsel, polymerer, mikronäringsämnen, lava och biostimulanter. Medlet kan bidra till att växter i urnor, krukor, amplar och planteringssäckar endast behöver tillföras hälften så mycket vatten som normalt. På köpet får man vackra, frodiga och vitala växter…

TerraCottem Universal