TerraCottem Universal fuktighetsbevarande jordförbättringsmedel med gödsel

TerraCottem® Universal

TerraCottem Universal
Unikt fuktighetsbevarande jordförbättringsmedel
50 % mindre vattenåtgång

TerraCottem Universal är ett unikt fuktighetsbevarande jordförbättringsmedel med gödsel, polymerer, mikronäringsämnen, lava och biostimulanter. Medlet kan bidra till att växter i urnor, krukor, amplar och planteringssäckar endast behöver tillföras hälften så mycket vatten som normalt. På köpet får man vackra, frodiga och vitala växter.
Terracottem Universal innehåller fuktighetsbevarande polymerer som lagrar vattnet vid växternas rötter. Vattnet avges till växten allt efter behov. Förutom NPK-gödsel innehåller produkten mer än tjugo olika komponenter som alla bidrar till optimal tillväxt hos blommor, plantor och gräs.
Blanda själv ned TerraCottem Universal i din planteringsjord och du får ett resultat du bara kan drömma om.

Dosering:

500 gram/100 liter jord eller 20 gram/4 liter jord.

Beställningsnr:

11100 (20 kg)
11101 (200 gram pose)