Wakame Seaweed fra New Zealand

TourTurf® Wakame Seaweed Concentrate

Godkänd för ekologisk odling

TourTurf Wakame Seaweed + Plant Growth Regulators (PGR) – Tångextrakt med koncentrerat näringsinnehåll från Nya Zeeland

Vi använder en 100 % vild och färskbearbetad, certifierad tång från Marlborough Sounds i Nya Zeeland för att skapa jordförbättringsmedlet TourTurf Wakame Seaweed Concentrate, som ger naturlig stimulans åt bladen. Tången har en klar och gyllenbrun färg. Eftersom materialet extraheras omedelbart efter skörd, är produkten ytterst bioaktiv och tillför turfen 70 centrala gödselämnen i form av vitaminer, mineraler och kolhydrater.
Vår Wakame tång utvinns enbart ur brunalgen Undaria pinnatifida, som finns i kustnära farvatten i Nya Zeeland. Denna typ av tång har klassificerats som en invasiv tångart, och den anses vara ett mycket miljövänligt alternativ för turfen.
TourTurf Wakame Seaweed Concentrate är ett av de mest effektiva och ekologiskt försvarbara flytande växtnäringsmedlen i världen. Det har en direkt stimulerande verkan på växter, i synnerhet under tidig tillväxt och under perioder med stress, förorsakad av torka, värme, skadedjur, sjukdom eller frost. Det stimulerar celldelning och rotbildning och förbättrar gräsets tillväxt och hälsa.
Internationell forskning bekräftar nyttan av brunalger som Undaria pinnatifida när det gäller att förbättra jordens mikrobiella aktivitet och därmed växternas hälsa.

Kan blandas med andra produkter.

pH-värde: 4

Dosering:

20-40 l per ha med 4 veckors intervall

Beställningsnr:

8801 (2 x 10 l dunkar per kartong). Kan beställas i 200 l tunna.