TourTurf® Algae Plus Seaweed
Tourturf Algae Plus Seaweed

Godkänd för ekologisk odling

TourTurf Algae Plus Seaweed är ett koncentrerat flytande tångextrakt som används för att förbättra turfens hälsa, stresstolerans och kvalitet. TourTurf Algae Plus Seaweed framställs ur Ascophyllum nodosum.

Tångextrakt från Ascophyllum nodosum har upprepade gånger i vetenskapliga försök visat sig ha en förmåga att främja växters hälsa. TourTurf Algae Plus Seaweed tångextrakt är väletablerat som biogödsel och biostimulant för växter.

Som biogödsel utgör TourTurf Algae Plus Seaweed en balanserad källa till makronäringsämnen, spårämnen och organiskt kol.

Som biostimulerande medel främjar TourTurf Algae Plus Seaweed fysiologiska reaktioner som är kraftigare än dem som kan förklaras genom en kemisk näringsanalys enbart. Biostimulering med tångextrakt ger ett starkare rotsystem, bättre utveckling och högre tolerans gentemot miljörelaterad stress och sjukdom. Därutöver främjar medlet de gynnsamma mikrobernas tillväxt och aktivitet.

Dosering:

5 l/ha var 14:e dag i 300-500 l vatten
eller
10 l/ha varje månad i 300-500 l vatten

Beställningsnr:

8720/20 (20 l dunkar).
8720/200 (200 l tunna).