TourTurf Bio Activo Plus - 100 % organisk gödsel mott växtstress och svampsjukdomar. Godkänt för ekologisk odling

TourTurf Bio Activo Plus 3-0-5 + 10 % tång + 1 % kulhydrater + mikroorganismer

TourTurf Bio Activo Plus icons

TourTurf Bio Activo Plus – gödsel och biostimulans. Motverkar växtstress och skuggstress, och ger ökad motståndskraft mot en rad svampsjukdomar

TourTurf Bio Activo Plus är en 100 % flytande organisk gödsel och en effektiv biostimulans med garanterat innehåll på 3 % kväve (N), 5 % kalium (K), 10 % tång, 1 % kolhydrater, 22 olika aminosyror samt ett synnerligen högt innehåll av gynnsamma mikroorganismer från fyra olika bakterietyper.

TourTurf Bio Activo Plus kombinerar fyra biostimulanter i en enda högkoncentrerad blandning med aminosyror, tång, kolhydrater och mikroorganismer. Produkten är utformad för att stärka rotbildning, liksom etablering och sund tillväxt av alla typer av gräs. Motverkar växtstress och skuggstress, och ger ökad motståndskraft mot en rad svampsjukdomar vid regelbunden användning.

Produkten innehåller de grundläggande byggstenarna för en sund tillväxt för alla typer av gräs. Upptagningen sker både genom växternas rötter och blad.

Fördelar med våra unika mikroorganismer:

  • Bacillus subtilis: producerar auxiner (växthormoner), gör fosfor mer tillgängligt, utsöndrar rotskyddande sockerämnen
  • Bacillus licheniformis: nedbryter filt, förbättrar växtstresstoleransen, har sjukdomshämmande egenskaper, binder vissa metaller i jorden
  • Bacillus amyloliquefaciens: ökad resistens mot sjukdomar, skyddar mot saltstress och ger förbättrad torktolerans
  • Bacillus pumilus: förebygger utvecklingen av Rhizoctonia och Fusariumsporer.

Användning:

TourTurf Bio Activo Plus kan användas från april till oktober med 2-4 veckors mellanrum.

20 l koncentrat blandas med 5-700 l vatten per ha. Ska inte eftervattnas.

Kan blandas med andra produkter eller appliceras ensamt.

Skaka ordentligt före användning. Gör alltid ett blandbarhetstest.

Produkten har en hållbarhet på två år i obrutet emballage.

Var vänlig observera:

Den utspädda produkten ska användas inom 24 timmar och kan inte sparas, eftersom inga konserveringsmedel tillsatts. Densitet: 1,2.

Beställningsnr:

8575 (10 l dunksr)
8575/200 (200 l trummor)
8575/1000 (1000 l palltankar)