TourTurf FDC Autumn + R Factor förebyggande växthärdande medel

TourTurf® FDC Autumn + R Factor 9-0-0 + 5 % Fe

TourTurf FDC Autumn + R Factor icons

Växthärdande medel för alla grästyper

TourTurf FDC Autumn + R Factor är ett effektivt och förebyggande växthärdande medel för användning under perioder med risk för sjukdomsangrepp. Garanterat innehåll 5 % Fe.

TourTurf FDC verkar på sex sätt:

  • Ger daggkontroll, så att bladet och gräsets rothals hålls torra. Innehåller vätmedel som bidrar till att avvisa dagg och fukt från gräset.
  • FDC försurar miljön i och omkring gräsets yta samt vid gräsets rothals genom det höga innehållet av järn.
  • Innehåller kitin, som är ett naturligt förekommande ämne och en huvudbeståndsdel i insekters- och skaldjurs yttre. Kitin påminner om cellulosa, varför ämnet fungerar som födokälla för patogena svampar. Kitin har också en stärkande effekt på växtens förmåga att försvara sig mot svamp­angrepp.
  • Innehåller järn, som spelar en viktig roll för färgen och för att skapa balans i järninnehållet i gräset.
  • Innehåller essentiella växtoljor som tillsatts för den antiseptiska effekten.
  • Tillsatt + R Factor, en zink- och magnesiumbaserad biostimulant som stärker rotbildning, etablering och återväxt.

TourTurf FDC används i förhållandet 40 l per ha i 700 l vatten var fjärde vecka från mitten av september till december. Tillförs i minst fyra omgångar. Vid utsikt till snö tillförs ytterligare 40 l per ha. Använd TourTurf Tank Cleaner för en garanterat ren tank. Kan inte blandas med andra produkter.

Forskningsresultat:
Läs mer…

Dosering:

40 l per ha 4 gånger om året med 4 veckors intervall från september till december.

Beställningsnr:

8982 (2 x 10 l dunkar per kartong). Kan beställas i 200 l tunna.